Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Polityka prywatności

ia wstępne

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów), identyfikujące się numerem KRS: 0000012847.

2. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

3. Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

4. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:

• Wstąpiły do Stowarzyszenia;

• Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;

• Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;

• Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;

• Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: slaski@pzn.org.pl

Zasady przetwarzania danych

6. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.

Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy.

Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o istotnych informacjach.

W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.

Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć

Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji

Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn

8. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.

Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach (3 lata)

Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych (6 lat)

Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań (6 lat)

Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań (10 lat)

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

11. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów.

12. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;

13. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:

• Rozliczalności;

• Przejrzystości;

• Prawidłowości;

• Rzetelności;

• Integralności;

• Poufności.

14. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Postanowienia końcowe

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:

• Dostępu do danych;

• Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;

• Żądania usunięcia danych;

• Żądania ograniczenia przetwarzania danych;

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Banery/Logo