Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski - Organizacja Pożytku Publicznego

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Skład:

Przewodniczący: Antoni Szczuciński
Wiceprzewodniczący: Piotr Janusiewicz
Sekretarz: Daniel Syguda
Członek: Wiesława Dratwa
Członek: Czesław Rzymanek
Członek: Michał Grabiec
Członek: Sławomir Kurzyński

Kontakt:
e-mail: okr@pznslask.org.pl